Få hjælp til begravelsen

Når man mister en, man holder af, er det svært. Sorgen er tung og fylder meget. Ofte er der et enormt behov for at være tæt på den nærmeste familie og bearbejde alle følelser i deres samvær.

Desværre vil der i forbindelse med dødsfaldet være en række praktiske gøremål, som stadig skal klares. Det kan naturligvis være svært at overskue, fordi man er i en tilstand af typisk både chok og sorg – hvilket efterlader én betydeligt mindre ressourcestærk end man normalt er.

Vi har sammen med vores lokale bedemand i Grindsted samlet et par informationer, der er gode at kende.

Begravelse eller bisættelse?

I skal – typisk ud fra afdødes sidste ønske – beslutte om der skal holdes begravelse eller bisættelse. Dvs. I skal beslutte, om afdøde skal begraves eller kremeres. Man anmoder i dag via NemID, men man kan ligeledes give sin bedemand en fuldmagt, så han eller hun kan klare den del.

Brug gerne en bedemand til det praktiske

Netop en bedemand kan agere en stor hjælp i forbindelse med dødsfald. Bedemanden har stor erfaring og ekspertise inden for området, hvorfor mange vælger at overlade alle praktiske aspekter til denne person. Det betyder naturligvis ikke, at bedemanden træffer beslutninger på familiens vegne. Det betyder blot, at I taler med bedemanden om den type begravelse, som I ønsker, hvorefter bedemanden så håndterer alt det praktiske med anmodninger og papirarbejdet.

De ’blødere’ områder, der skal tages beslutning om, er typisk i forbindelse med mindehøjtideligheden. De fleste ønsker en traditionel kirkelig begravelse, hvor der synges salmer og præsten holder en mindetale om afdøde.

Her kan i tale med præsten om salmevalg og samtid give stikord og fortællinger om afdøde, så præsten får de bedste forudsætninger for at holde en smuk tale i kirken.

Husk at tænke over økonomien

Det er desværre ikke gratis at blive begravet. Men du (afhængigt af afdødes formue) få begravelseshjælp fra Det Offentligt.

Typisk er der efterladt penge, som dækker udgifterne til begravelsen og den efterfølgende højtidelighed med ’gravøl’, hvilket typisk er en sammenkomst for familie og venner af afdøde.

Husk at du kan kontakte din lokale bedemand for mere specifik information.